Sistem Penerbitan UniMAP

User Name
Password
 Sistem RND Penerbitan ini dibangunkan bertujuan untuk merekodkan penerbitan jurnal, buku, umum dan seminar berdasarkan Format Data MyMOHES.

Sistem ini mengandungi Modul Penerbitan Umum, Modul Penerbitan Buku, Modul Penerbitan Jurnal, Modul Penerbitan Prosiding/Seminar/Bengkel dan Modul Anugerah yang membantu pensyarah-pensyarah UniMAP untuk merekodkan maklumat setiap penerbitan mereka.

Pembangun Sistem :
Bahagian Pengurusan Aplikasi Korporat,
Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi,
Universiti Malaysia Perlis,
Kampus Kubang Gajah,
02600 Arau, Perlis

No. tel : 04-9885467 / 04-9885468 (Helpdesk)
No. faks : 04-9798227
Email : helpdesk@unimap.edu.my.

 

 

 ©2012 Penerbitan UniMAP