Language

RESEARCH AND DEVELOPMENT

Login Page

Sistem Penyelidikan & Pembangunan (RND) UniMAP merupakan sistem yang akan merekodkan semua maklumat penyelidikan UniMAP bermula daripada maklumat asas penyelidikan, penerbitan buku, jurnal, umum, prosiding dan maklumat lain yang berkaitan dengan penyelidikan.

Sistem Penyelidikan & Pembangunan (RND) UniMAP ini juga berfungsi sebagai medium bagi mengurus serta mentadbir data dan maklumat berkaitan maklumat penyelidikan dan penerbitan serta banyak membantu Unit Penyelidikan dan Pembangunan UniMAP dalam menguruskan maklumat-maklumat berkaitan geran penyelidikan.

Di samping itu juga, sistem ini menjadi tulang belakang dalam penjanaan laporan-laporan EIS universiti.

User Name
Password
  Auto login until I logout explicitly
Save my user name
Always ask for my user name and password

 

 ©2010 UniMAPContact Us Information System Division
Information Communication and Technology Centre
Universiti Malaysia Perlis
Kampus Kubang Gajah
02600 Arau, Perlis
Telephone : 049798109 (helpdesk)
Fax : 049798227
From
To
Cc
Bcc
Subject
Message
Send as